Obavijest o načinu podnošenja prigovora

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA

Sukladno članku 6. Zakona o pružanju usluga u turizmu i članku 10. st. 3. Zakona o zaštiti potrošača obavještavamo korisnike usluga da pisani prigovor na kvalitetu ugovorenih usluga mogu dostaviti:

  • putem pošte na adresu: Lily Tours, Pavlinska 3, 42000 Varaždin, Hrvatska
  • putem elektronske pošte na adresu: info@lily-tours.com
  • neposredno u tvrtku Lily Tours.

Potvrdu primitka prigovora dostaviti ćemo Vam bez odgađanja pisanim putem.

Odgovor na prigovor dat ćemo u pisanom obliku najkasnije u roku od 15 dana od dana primitka prigovora.