Delta Neretve pokriva područje 20.000 ha od čega je 12.000 ha u Republici Hrvatskoj a ostatak u Rebublici Bosni i Hercegovini. Na području delte nalaze se neka od nekoliko preostalih europskih močvarnih područja uvrštenih u Ramsarska područja i Područja značajna za ptice kao i Barcelonskom konvencijom Sredozemna posebno štićena područja.
Ovo područje sadrži raznolikost habitata koji tvore prekrasan i izuzetan krajolik. Močvare, lagune, jezera, plaže, rijeke, humci (vapnenački brežuljci) i planine čine mozaik prirodnih habitata na području Doline Neretve.
Šaš, močvarna polja, pješčani plaže, grebeni, krš i pećine pružaju dobar habitat raznim vrstama biljaka i životinja.

Više na: TZ Metković

Izvor naslovne fotografije: Photography by Romulic&Stojcic”